• HPLC ile İçme Suyunda Bromat Tayini (EPA metodu)

  İçme suyunda bromat analizinin yapılması. Özellikle ozonlama yapılarak şişelenmiş sularda oluşan kanserojen bromat maddesinin tayinini yapmak.

  Cihaz:  Shimadzu LC-20A Prominence Cihazı (HPLC) 

 • GC ile Fosfin Gazının Tayini

  Fosfin gazının analizinin yapılması. Bitki koruma amacıyla böceklerle mücadelede kullanılan fosfin gazının miktarsal analizi.

  Cihaz:  Shimadzu GC-2010 Plus Gaz Kromatografi Cihazı (GC)

 • Çevre Analizi - Shimadzu Journal Cilt 3, Sayı 1

  Environmental Analysis:

  • Insights from a customer: Interview with Prof. Kevin A. Schug, University of Texas at Arlington, US, who presents the latest results of his research on groundwater analysis.

  • Interview with Prof. Michihiko Ike, Osaka University, Japan, about developing technologies to clean wastewater based on biodiversity.

  • And many more applicable topics, latest news and applications.

 • GC-FID ile Suda Mineral Yağ Analizi

  Su, atık su, deniz suyu ve yüzeysel sularda mineral yağ analizi (Toplam petrol hidrokarbonları, TPH)

  Cihaz: Shimadzu GC-2010 Plus Gaz Kromatografi Cihazı (GC)

 • HPLC ile Geri Dönüşüm ve Atıklarda Cl-, SO42-, F- Tayini

  Geri Dönüşüm ve Atıklarda Cl-, SO42-, F- Tayini

  Cihaz: Shimadzu LC-20A Prominence Cihazı (HPLC)

 • Gaz Analiz Sistemleri (System GC) ile H2 - C2H2 Kompozisyonu Analizi

  Bu çalışmada, H2, Ar, O2, CO, CH4, CO2 ve C2 gazlarının analizi için geliştirilen, valf değiştirme tekniğine dayalı basit ve etkin bir metoda yer verilmektedir. 

  Cihaz: Shimadzu System GC Gaz Analiz Cihazı (GC)

 • Olsen Metodu ile Toprakta Fosfor Analizi

  Topraktaki Fosfor miktarının belirlenmesi

  Cihaz: Shimadzu UV-1800 UV-VIS Spektrofotometre (UV)

 • GC/MS - Headspace ile Gıdalarda Dithiocarbamate Analizi

  Gıda örneklerinde dithiocarbamate analizi

  Cihaz: GCMS-QP2020 Gaz Kromatografi Kütle Spektrometre Cihazı (GCMSMS)

 • GC/MS ile Meyve ve Sebzelerde Pestisit Analizi

  Meyve ve sebzelerde pestisit tayini

  Cihaz: GCMS-QP2020 Gaz Kromatografi Kütle Spektrometre Cihazı (GCMSMS)

 • GC/MS ile Suda Pestisit Analizi

  Suda pestisit analizi

  Cihaz: GCMS-QP2020 Gaz Kromatografi Kütle Spektrometre Cihazı (GCMSMS)

 • GC/MS ve Purge&Trap ile İçme Suyu ve Atık Suda VOC Analizi

  Purge &Trap yöntemiyle suda uçucu karbon bileşiklerinin (VOC) analizi

  Cihaz: GCMS-QP2020 Gaz Kromatografi Kütle Spektrometre Cihazı (GCMSMS)

 • Gıda ve  Çevre Analizleri Hakkında - Shimadzu Journal Cilt 1 Sayı 1

  Food Safety and Environmental Analysis: This issue focuses on food safety and environmental analysis, and contains information on two collaborations including an interview with Professor Mondello, working on Comprehensive GC x GC / LC technology and a technical note on multi-residue analysis of pesticides in food, a collaborative work with the Food and Environment Research Agency, UK. As well as the latest news and applications.