GC/MS ve Olfaktometre ile Bitkisel Doğal Yağların Aroma/Koku Analizi

Yağı çıkarılmış bitkisel ürün, sıvı enjeksiyonla GCMS sistemine enjekte edildikten sonra olfaktometre ve MS’e “Dedector Splitter” vasıtasıyla bölünerek kalitatif olarak dedekte edilir.

Gelen analitlerin MS doğruluğu için FFNSC ver 1.2 Kütüphanesi kullanılmış; koku doğruluğu ise retention indeks aracılığıyla “Odor Analysis Database” kullanılarak yapılmıştır.

Bu çalısmamızda, Shimadzu GCMS-QP2010 Ultra Gaz Kromatografi Kütle Spektrometre ve  GL Sciences Phaser Olfaktometre ile bitkisel doğal yağların aroma/koku analizleri gerçekleştirilmiştir.