HPLC ile Mineral Yalıtım Yağlarında 2-Furfural (Furan) Tayini

Yağ ile doldurulmuş elektrikli ekipmanların katı yalıtımını oluşturan selülozik malzemelerin bozulması ile furan türevleri gibi selüloza özgü çeşitli bileşikleri oluşur. Büyük bir kısmı kağıda adsorbe edilmiş halde kalan furan türevleri, azda olsa yağda çözünür. Çıkan sonuçlar çözünmüş gaz analizinden gelen bilgileri desteklenerek elektrikli ekipmanlar için bir tanı aracı olarak kullanılabilir.