HPLC ile Mineral Yalıtım Yağlarında DBPC Miktarının Tayini

Elektrikli ekipmanlardaki yağların oksidasyona uğramaması için içerisine katılan inhibitörlerin miktarını ölçmek için kullanılmaktadır. Bu test metodu ile eski ve yeni yağlarda kullanılacak olan inhibitör miktarının belirlenmesi amaçlanmaktadır.