LCMSMS ile Sütte Antibiyotik Kalıntısı Analizleri

Hastalıkların önlenmesi, kontrolü ve gelişimin hızlanmasını sağlamak gibi amaçlarla doğrudan, yeme ya da suya katılarak, parenteral, kas içi veya meme içine uygulanan antibiyotiklerin kullanımını takiben, hayvanın doku ve organlarında biriken metabolitlere, ilaç ya da kimyasal maddelere kalıntı adı verilmektedir. 

Bu çalışmamızda Shimadzu LCMS-8040 Triple Quadrupole sistemiyle sütte antibiyotik etken maddelerinin yapısal tayini ile birlikte miktar tayinleri basit, hızlı ve güvenilir bir metot ile gerçekleştirilmiştir.