Seminer ve Etkinlikler

6. İlaç Kimyası Kongresi'ne katılıyoruz

Kimyagerler Derneği ve Atatürk Üniversitesi Kimya Bölümü tarafından düzenlenecek olan Uluslararası Katılımlı 6. İlaç Kimyası: İlaç Etken Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi 22-25 Mart 2018 tarihinde Antalya'da düzenlenecektir.

 Ant Teknik olarak temsilcisi olduğumuz Shimadzu, Rudolph Research, Merck, Restek ve GL Sciences firmalarının ürünlerini sergileyeceğimiz kongrede, ilaç alanında yürütülen çalışmalar geniş bir yelpazede değerlendirilerek ülkemizde ilaç alanında araştırma ve geliştirme çalışmalarına hız verebilecek stratejiler ele alınacaktır.

Buna istinaden, biz de konuşmacı olarak da kongrede yerimizi alacağız. Shimadzu’dan PMTS Dept. Manager Sn. Uğur Şeker ile İlaç Grup Müdürümüz Sn. Zafer Bayram “ICH Q3D Step 4 Talimatına göre EDX ile Ağır Metallerin Kontrolü” konulu sunumu gerçekleştireceklerdir.