Merck

Simplicity UV Ultra Saf Su Sistemi

Simplicity® sistemi, çeşitli ön işlemden geçmiş sulardan (Elix® Sistemi, RiOs™ sistemi, distile su, deiyonize su veya reverse ozmos) ultra saf su üretimi sağlar.

Uygulama Alanları: Kromatografi, elementel analizler, doku kültürü, moleküler biyoloji ve biyokimya

  • Rezistivite: 18,2 MΩ.cm  25 °C’de
  • Debi: 0.5 L/dk
  • TOC: <15 ppb (185/254 nm UV lambasız)
  • TOC: <5 ppb (185/254 nm UV lambasız)
  • Partiküller**: <1 partiküller/ml
  • Bakteri**: <0.1 cfu/ml
  • Pirojen (Endotoksin)*** : <0.001 EU/ml
  • RNaz*** : <0.01 ng/ml
  • DNaz***: <4 pg/ml
*Standart çalışma koşullarında
**SimFilter® (0.05 mikron) filtre veya BioPak® ultrafiltrasyon kartuşu ile
*** BioPak® ultrafiltrasyon kartuşu ile

Bana Sistem Öner

Bana Kolon Öner